PARK

PARK modülü bir veya daha fazla RES'nin yıllık üretiminin hesaplamasında kullanılan esnek bir araçtır. RT'leri "eski" (halihazırda mevcut) veya "yeni" olarak girilebilir, tümü dikkate alınarak hesaplanır ve ayrı ayrı raporlanır. Gerektiğinde, eski türbinlerde yenilerin eklenmesiyle oluşabilecek kayıplar da özdevimli olarak hesaplanabilir. Aynı hesaplama içerisinde farklı tipte RT'leri veya kule yükseklikleri kullanılmasında da herhangi bir kısıtlama yoktur. WindPRO'nun tabakalı gösterim özelliği sayesinde farklı yerleşimler hızla ve kolayca birbirleriyle karşılaştırılıp denenebilir. PARK modülünde çeşitli iz bölgesi kaybı, gelişmiş türbülans ve RIX hesaplama araçları bulunur. PARK modülü, 12-24 tablolarını ve rüzgar verisinin zamanla değişimine dayalı süreç eğrilerini gösteren raporlar sunar. Zamana bağlı üretimlerini de içeren kapsamlı veri dosyaları Excel'e aktarılabilir. Hesaplanan üretimler, rüzgar ölçümlerinin her bir RT konumuna taşınmasını ve her bir zaman adımı için iz bölgesi kaybı hesaplamalarını içermekle, gerçek ve hesaplanan üretim değerlerinin analizine yeni bir boyut getirmektedir. Son olarak, PARK modülü santral güç eğrisi doğrulama için veri hesaplayabilir.

TÜRKSOY Enerji Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Yakut Sokak, Huzur Apt. No:39/6 Bakırköy 34140 İstanbul-Turkiye
Tel: +90 212 543 88 48 | Fax: +90 212 543 37 46