OPTIMIZE

OPTIMIZE modülü birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilen üç yöntemle çalışarak RT yerleşimini en uygun şekle getirme işlemi yapabilir.

A:Geometrik bir yerleşim için kati şartlara uyan mikro-konuşlandırma (düz paralel çizgiler üzerinde eşit mesafelerde konuşlandırılan türbinler, örn. deniz içinde… Ark biçimli yerleşimler de düzenlenebilir). Yazılım, çeşitli değişkenlere (açılar, mesafeler, sıra ofseti v.s.) dayalı bir düzen oluşturabilir. Sınırlar sayısallaştırılarak, yerleşimin kısıtlı bir alan içerisinde tutulması sağlanabilir. En iyi yerleşim oluşturulduğunda, enerji üretimi, gürültü etkisi, görsel etki v.s. hızla ve verimli biçimde hesaplanabilir. Her bir hesaplama mali olarak en verimli yerleşimi belirlemek üzere veri tablolarına ihraç edilerek değerlendirilebilir.

B: Bir RES yerleşiminin sınırlandırılmış bir alan içerisinde toplam enerji üretimine göre özdevimsel optimizasyonu. Alan sınırlaması manüel olarak veya bir alan dosyası yükleyerek tanıtılabilir. Optimizasyon süreci komşularla olması gereken mesafeleri gerçekleyecek şekilde yerleşimi düzenler.

C: Gürültü optimizasyonu - RT konumları sabit kalmak kaydıyla, gürültü kıstaslarına uyacak şekilde santralin çalıştırma şartlarını optimize eder.

TÜRKSOY Enerji Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Yakut Sokak, Huzur Apt. No:39/6 Bakırköy 34140 İstanbul-Turkiye
Tel: +90 212 543 88 48 | Fax: +90 212 543 37 46