MODEL

MODEL modülü, WAsP rüzgar modeli ile PARK üretim hesaplamaları için gerekli arayüzü sağlar. Gerekli veri dosyalarını hazırlayarak ve elde edilen rüzgar kaynak haritasını yüklemek suretiyle diğer çeşitli H.A.D. (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) modelleri için de arayüz olarak kullanılır. EMD tarafından geliştirilen ATLAS modeli de bu modül sayesinde kullanılabilir. Kullanılan modele göre farklı nesneler ve bilgi gerekir.

WAsP rüzgar atlası istatistiği oluşturma:
Bu, arazi yapısının pürüzlülük, eş yükseklik (alan veya çizgi) ve perdeleyici engel nesnelerinde girilmesini gerektirir. Bunlar, bir Site Data nesnesinde birleştirilir ve Meteo nesnesinde yüklü veya G.İ.T. hesabından elde edilen rüzgar verisiyle birlikte WAsP'a gönderilir.

WAsP ile YEÜ (Yıllık enerji Üretimi)'nin hesaplanması
Yukarıda belirtilen arazi yapısı girdilerin yanı sıra rüzgar atlası istatistikleri kullanılır. Hesaplar tek bir konum için istenen sayıda farklı türbin tipi için yapılabilir.

WAsP ile rüzgar kaynak haritası hesaplama:
Ayni arazi yapısı girdileri ile birden fazla rüzgar atlası istatistikleri kullanılarak hesaplama yapılabilir. Harita için RT alanı nesnesiyle çizilen herhangi bir alan tanımlanabilir. Elde eilen kaynak haritası çalışılan harita üzerinde gösterilebilir. Aynı zamanda PARK hesabında rüzgar modeli olarak veya türbin yerleşiminin OPTIMIZE modülüyle optimizasyonunda kullanılabilir.

H.A.D. ÖN/SON ile hesaplama:
WindPRO H.A.D. modellerini doğrudan işletememekle beraber, girdilerini hazırlar. Bir H.A.D. hesabının ön-işlem verisi için WAsP hesabında kullanılan girdilerin ve nesnelerin aynısı gereklidir. Son-işlem hesabı için de H.A.D. modeliyle oluşturulmuş rüzgar kaynak haritası ve mukayese amacıyla saha için hesaplanmış diğer bir kaynak haritası gerekir.

ATLAS ile hesaplama:
ATLAS basit arazi yapıları için uygun bir akış modelidir. ATLAS hesabı yapmak için, basit sektörsel pürüzlülük ve rakım girdileri gereklidir. ATLAS modeli genelde hesaplamaların basit, hızlı ve ekonomik olması gereken küçük ölçekli projelerde kullanılır. ATLAS hesabı için önceden hazırlanmış rüzgar atlası istatistikleri gereklidir. WindPRO'ya entegre olduğundan ilave bir yazılım gerekmez. ATLAS hesaplamaları tek bir türbin için yapılabilir veya PARK hesabı için girdi olarak kullanılabilir.

TÜRKSOY Enerji Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Yakut Sokak, Huzur Apt. No:39/6 Bakırköy 34140 İstanbul-Turkiye
Tel: +90 212 543 88 48 | Fax: +90 212 543 37 46