METEO

METEO modülünün iki fonksiyonu vardır:

  1. Ölçülen rüzgar verisinin yüklenmesi, analizi ve sunumu (gözden geçirilmesi)
  2. Bir rüzgar türbininin üretimini saha içerisinde ölçülmüş rüzgar verisine dayalı olarak hesaplama (WAsP v.b. bir model kullanmadan)
METEO modülünün veri görüntüleme araçları oldukça tanınmıştır. Her tür veri okunabilir, zaman serileri düzenlenebilir veya frekans tabloları şeklinde özetlenerek, Weibull Dağılım değişkenleri elde edilebilir. Zaman serilerini görsel olarak kontrol etmek, noktalı, yönsel dağılım, günlük, aylık grafikler üretmek mümkündür. Farklı ölçüm yüksekliklerinde kaydedilen veriler tüm grafiklerde karşılaştırılabilir, seçilen veriler kolayca görsel olarak veya filtreler kullanılarak devre dışı bırakılmak suretiyle hatalı veriler elimine edilebilir.

Lider imalatçılara ait rüzgar verisi kaydedicilerden gelen veriler kolayca METEO nesnesine yüklenebilir. Gözden geçirilmiş veri MODEL modülü ve WAsP yazılımı kullanılarak, rüzgar istatistiklerinin hesabında kullanılabilir. Modül, kullanıcıya sektörsel, gündüz/gece ve mevsimsel seçim hakları da tanıyan düşey rüzgar profili analiz özelliklerine sahip olup, WAsP hesaplamalarıyla doğrudan mukayese ve Excel v.b. programlara kopyalama yapma imkanları sunar.

Bunların yanı sıra, METEO modülünde, farklı istasyonlarda ve/veya yüksekliklerde kaydedilmiş verileri aynı grafik üzerinde görüntülemeye ve incelemeye olanak veren, verileri bir diğeriyle temsil etmeyi düzenleyen ve rüzgar verisinin diğer istasyon/yükseklikler kullanılarak, çapraztahminini yapabilen METEO ANALİZCİ aracı bulunmaktadır. METEO ANALİZCİ ile daha sonra PARK modulü kullanılarak, zamanla değişen üretim hesapları yapmak mümkündür. Bu hesaplamalar, WAsP tarafından dönüştürülen ölçülmüş rüzgar verisi veya oluşturulmuş WTI (rüzgar zamansal değişim) dosyası kullanılarak yapılabilir.

TÜRKSOY Enerji Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Yakut Sokak, Huzur Apt. No:39/6 Bakırköy 34140 İstanbul-Turkiye
Tel: +90 212 543 88 48 | Fax: +90 212 543 37 46