MCP Modülü

MCP (G.İ.T: Gözle-İlişkilendir-Tahmin et) modülü, proje sahasında yapılan rüzgar gözlemlerinin uzun-süreli bir kaynak veriye göre uzundönem düzeltmesinde kullanılır. Modül, en yaygın olarak kullanılan dört yöntemi de içermektedir: Lineer Regresyon, Matris, Weibull ölçekleme ve Rüzgar Endeksi… Kullanıcı, modül kapsamında 1948'den geçmiş aya kadar olan 2.5 derecelik enlem/boylam kesişimlerine ait NCEP/NCAR verilerini, NARR verilerini (Kuzey Amerika, "32km çözünürlük" ile 2009 sonuna kadar denizlerde gözlenmiş QSCAT verisi), dünya çapındaki 5,000 havaalanına ait verileri kapsayan METAR ve 7,000 meteoroloji istasyonu verisini kapsayan SYNOP rüzgar verilerini indirebilir. Bu veri, özdevimli olarak oluşturulacak yeni bir METEO nesnesine doğrudan yüklenebilir ve uzun dönem ilave kaynak veri olarak kullanılabilir. GİT işleminin sonucunda elde edilen "son ürün" WAsP tarafından arazi benzetimi ve uzun dönem düzeltmesi yapılmış veri kullanılarak, üretilen rüzgar istatistikleridir. Bu, ilk elden PARK veya rüzgar enerjisi potansiyeli haritası hesaplamalarında kullanılabilir. WAsP harici veya farklı uygulamalar için uzun dönem düzeltmesi yapılmış veri yeni bir METEO nesnesine gönderilebilir. MCP modülünün en önemli bir özelliği, saha ölçümleri ile kaynak veri ve dört yöntemden herhangi biriyle hesaplanmış dönüşüm fonksiyonlarına dayalı olarak tahmin edilen eş zamanlı verilerin grafik karşılaştırmasıdır.

TÜRKSOY Enerji Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Yakut Sokak, Huzur Apt. No:39/6 Bakırköy 34140 İstanbul-Turkiye
Tel: +90 212 543 88 48 | Fax: +90 212 543 37 46