LOSS & UNCERTAINTY

LOSS & UNCERTAINTY modülü, PARK hesabı sonrası hesaplamaların bankalarca kabul edilebilir düzeye getirilmesi için çeşitli unsurların ele alınmasında kullanılır. Bu modül bu işlem için etkili ve yapılandırılmış bir yol sunar. Bir rüzgar santralinde çeşitli dikkate alınması ve üretimden düşülmesi gereken kayıplar söz konusudur. Modül, kullanıcıya bu işlemler için kullanıcıya kayıplara ilişkin tam bir liste sunar. Kayıplar, uluslararası uzmanların önerlerine uygun şekilde gruplandırılmış ve organize edilmiştir. Modülle hesaplanabilen kayıp türlerinden bazıları yüksek rüzgar histerisi, rüzgar sektör yönetimi ve tamamen isteğe göre uyarlanabilir kesintilerdir. Karmaşık arazi yapılarında, WASP gibi yaygın modellerden bazıları yetersiz kalabilir. Modülün -model kaynaklı- bilinen hata yapma eğilimlerini (bias) düzeltme kısmı ile bu tür sorunlar giderilebilir. Sözgelimi, yapılan PARK hesabında RIX hesaplamalarının da dahil edilmesiyle RIX düzeltmeleri yapılabilir. Yatırımla ilgili risklerin değerlemesinde, hesaplanan üretimdeki belirsizliklerin ele alınışı çok önemli bir adımdır. Bu, P50 ile P95 arası aşma olasılıklarına karşılık gelen üretimleri de içermektedir. Modül bünyesinde önemli tüm belirsizlik elemanları kaynaklarına göre oluşturulmuş gruplar içerisinde ele alınır. Yatay ve düşey kestirimlerdeki belirsizlikler, EMD'nin geniş uluslararası proje deneyimine dayalı oluşturulan bir yöntemle hesaplanabilir. Güç eğrisinden kaynaklanan belirsizlikler de IEC61400-12 standardına uygun olarak, hesaplanabilmektedir.

TÜRKSOY Enerji Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Yakut Sokak, Huzur Apt. No:39/6 Bakırköy 34140 İstanbul-Turkiye
Tel: +90 212 543 88 48 | Fax: +90 212 543 37 46