BASIS

WindPRO'nun temel modülü olan BASIS, diğer tüm hesaplama modüllerinin kullanılabilmesi için gereklidir. BASIS aşağıdaki anahtar elemanları içermektedir:

  • Proje Yönetimi: Proje Araştırıcıyla Dünya üzerinde projelerin tam bir gösterimi ile efektif olarak projelerin kontrol ve idaresinde kullanılan araçtır.
  • Rüzgar Türbini Kataloğu: Projelendirme için rüzgar türbinleri ile ilgili gerekli verileri içeren en gelişmiş katalogdur. EMD tarafından yıllardan beri derlenmiş olan RT kataloğu 800 farklı türbine ait veriyle en kapsamlısıdır. Veriler sürekli olarak güncellenmekte ve size ait türbin ilaveleriyle geliştirilebilmektedir.
  • Harita Yönetim Sistemi: taranmış, internet üzerindeki veya diğer sayısal ortamlardaki haritaların WindPRO ile bağlantısını kuran ve arka fonda gösterilen haritalar üzerinde doğrudan proje çalışmaları yapılmasına ve veri girişine imkan sağlayan bir araçtır.
  • Projelendirme / Veri Girişi: Kullanıcı, BASIS modülünü kullanarak projede kullanılan tüm objelerle ve harita üzerinde bunların yerleşimiyle ilgili bir rapor hazırlayabilir.
  • Özel Araçlar: katmanlar halinde veri girişi, eş yükseklik eğrilerinin fondaki resim harita üzerinden renk tanıma özelliği sayesinde gelişmiş yöntemlerle sayısallaştırılması, kırpma ve düzeltmesi;
  • Topografyanın RT ve ölçüm istasyonlarıyla birlikte profil kesitinin sunumu; hızlı profil kesit gösterim aracı; farklı çözünürlükte haritalı ve kişiselleştirilebilir etiketli raporlar hazırlamak için Harita Düzenleyici gibi çeşitli amaçlar için geliştirilmiş araçlar.
  • Çevrimiçi veri servisleri (ücretsiz): dünyanın neredeyse tamamını kapsayan (SRTM, v.b.) eş yükseklik eğrisi verileri; çeşitli kaynaklardan pürüzlülük verileri, arka planda gösterilebilecek uydu görüntüleri ve çeşitli haritalar
  • Dışa aktarım araçları: tek bir tuşla foto-gerçekçi türbinler şeklinde rüzgar santralinin, Google Earth'e gönderimi. Fotomontajlar konuşlandırılmış resimler olarak Google Earth'e aktarılabilir ve diğer bilgiler örneğin rüzgar kaynak haritaları şeff af tabaka olarak gösterilebilir. Google Earth'te oluşturulan KMZ dosyaları WindPRO içerisine aktarılabilir.
  • Shape dosyaları ve GPS verilerinin kolayca okunması veya aktarılması için veri araçları

TÜRKSOY Enerji Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Yakut Sokak, Huzur Apt. No:39/6 Bakırköy 34140 İstanbul-Turkiye
Tel: +90 212 543 88 48 | Fax: +90 212 543 37 46