BELİRSİZLİK VE AŞMA OLASILIĞI HESAPLAMALARI

Rüzgar ve enerji üretim fizibilitesi çalışmalarında atılan her adımda; yapılan ölçümlerde ve her hesaplamada bir takım belirsizlikler bulunmaktadır. TÜRKSOY E.M.D. bu konularda en gelişmiş know-how'a sahip olup, belirsizlik analizlerinin neredeyse tamamını kabullere değil; hesaplamalara dayalı olarak yapmaktadır. Belirsizlikler her bir ölçüm istasyonu için ayrı analiz edilmekte, birden fazla istasyon olması durumunda ilgili ölçüm istasyonuna bağlantılı türbinler için ayrı ayrı ele alınmaktadır. Belirsizlikler mümkün olduğunca enerji boyutunda hesaplanmakta, sadece rüzgar ölçümleri ile ilgili olanlar hız boyutunda değerlendirilmektedir. Rüzgarın yıldan yıla, 10ar yıllık ve 20şer yıllık dönemlerdeki değişkenliği Monte-Carlo simülasyonu vasıtasıyla test edilmekte ve hesaplanan değişinti katsayıları kullanılarak 1, 10 ve 20 yıllık dönemler için %50, %75, %84 ve %90 aşma olasılıklı rüzgar şiddeti, net enerji üretimi, kapasite faktörü gibi büyüklükler hesaplanarak, raporlanmaktadır.


TÜRKSOY Enerji Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Yakut Sokak, Huzur Apt. No:39/6 Bakırköy 34140 İstanbul-Turkiye
Tel: +90 212 543 88 48 | Fax: +90 212 543 37 46