MİKRO-KONUŞLANDIRMA VE RÜZGAR TÜRBİNİ YERLEŞİM TASARIMI

Santral sahası sınırları dahilinde verimli konumların kolayca görülebileceği bir rüzgar enerjisi potansiyeli haritası hazırlanır. Teknik altyapı, maliyet, mülkiyet ve çevresel faktörler de dikkate alınarak, türbinlerin birbirleri üzerinde oluşturdukları iz bölgesi kayıpları minimum düzeyde kalacak şekilde santral sahası içerisindeki mikro-konuşlandırma tasarımı yapılır. En yüksek verimi alacak şekilde optimum türbin yerleşimi tasarlanırken sadece üretim miktarı değil, türbinlerin teknik açıdan çalışabilme sınırlarının da dikkate alınmasına büyük önem verilmektedir.


TÜRKSOY Enerji Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Yakut Sokak, Huzur Apt. No:39/6 Bakırköy 34140 İstanbul-Turkiye
Tel: +90 212 543 88 48 | Fax: +90 212 543 37 46