YILLIK ENERJİ ÜRETİMİ HESAPLAMALARI

Belirlenen rüzgar türbinleri için uygun kule yükseklikleri seçilerek, Rüzgar Atlası (WAsP) metodu ve/veya Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği tabanlı yazılımlar kullanılarak, sayısal modelleme ile türbin noktaları için rüzgar istatistikleri hesaplanır. Bunlarla birlikte söz konusu konum için hesaplanacak hava yoğunluğuna karşılık gelen türbin güç eğrileri kullanılarak, türbinlerin tek tek ve bir arada üretecekleri toplam enerji miktarları hesaplanır. Bu hesaplamalarda, santral bölgesindeki akış değişimleri ve iz bölgesi etkileri de dikkate alınmaktadır. Bir rüzgar santralinde gözlenebilecek (emre amadelik, elektrik, yüksek rüzgar histerisi, şebeke v.b.) çeşitli kayıplar dikkate alınarak santralin uzun dönem ortalama net enerji üretimi belirlenir. Rüzgar santralinin en verimli ve en ekonomik biçimde işletilebilmesinin yanı sıra, en yüksek enerji üretimini verecek rüzgar türbininin belirlenmesine yardımcı olacak karşılaştırmalı tablolar hazırlanır.

TÜRKSOY Enerji Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Yakut Sokak, Huzur Apt. No:39/6 Bakırköy 34140 İstanbul-Turkiye
Tel: +90 212 543 88 48 | Fax: +90 212 543 37 46